Europadagen – en dag för att blicka både bakåt och framåt

Medlemsländernas flaggor framför EU-parlamentet.

Den 9 maj är Europadagen. Denna dag finns det all anledning att se tillbaka på vad det europeiska samarbetet har gjort för vår världsdel, samtidigt som vi också måste se framåt för att kunna möta de utmaningar Europa står inför.

Europasamarbetet bildades 1957 för att riva gränser. I dag ser vi det som en självklarhet att vi ska kunna röra oss fritt i ett demokratiskt Europa, men så har det inte alltid varit och det är inte en självklarhet att det kommer att fortsätta vara så. Vi måste arbeta aktivt för att utveckla det samarbete som under drygt 60 år har bidragit till fred och frihet i vår världsdel.

I dag har USA en president som kallar EU för ”en fiende”. EU:s granne Ryssland bedriver inte bara ett lågintensivt krig i vår närhet, utan drar sig inte heller för att försöka påverka demokratiska val och splittra länderna inom EU. Den framväxande stormakten Kina betonar ekonomisk inflytande och stabilitet, men utan någon hänsyn till mänskliga rättigheter.

Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalerna arbetar därför för ett EU, där vi samarbetar ännu tätare än idag. Europa måste vilja stå upp för demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Det kan vi bara göra om vi också samarbetar kring sådant som ekonomi, energi och transporter.

Tillsammans med resten av världen står Europa inför hot om klimatförändringar och miljöförstöring. Det är områden där vi tillsammans måste fatta beslut som vrider utvecklingen i en annan och mer hållbar riktning.

Vi i Liberalerna ser EU som en bra plattform för beslut om klimat och miljö. Genom EU kan vi genomföra effektiva åtgärder som spänner över hela Europa. Genom EU kan vi också sätta press på andra globala aktörer.

I dag, den 9 maj kan vi reflektera över de idéer om samarbete, fred och frihet som för drygt 60 år sedan var grunden för europasamarbetet. Den 26 maj – om 17 dagar – får vi möjlighet att återigen välja våra företrädare i Europaparlamentet, ett val som påverkar vår framtid.

För Liberalerna är det självklart att Sveriges framtid ligger i en Europeisk union, som vi tillsammans ska göra ännu bättre än den är i dag.

Publicerad i Alingsås Tidning 9 maj 2019

Kommentarer