Medlemsländernas flaggor framför EU-parlamentet.

Europadagen – en dag för att blicka både bakåt och framåt

Den 9 maj är Europadagen. Denna dag finns det all anledning att se tillbaka på vad det europeiska samarbetet har gjort för vår världsdel, samtidigt som vi också måste se framåt för att kunna möta de utmaningar Europa står inför.

Europasamarbetet bildades 1957 för att riva gränser. I dag ser vi det som en självklarhet att vi ska kunna röra oss fritt i ett demokratiskt Europa, men så har det inte alltid varit och det är inte en självklarhet att det kommer att fortsätta vara så. Vi måste arbeta aktivt för att utveckla det samarbete som under drygt 60 år har bidragit till fred och frihet i vår världsdel.

I dag har USA en president som kallar EU för ”en fiende”. EU:s granne Ryssland bedriver inte bara ett lågintensivt krig i vår närhet, utan drar sig inte heller för att försöka påverka demokratiska val och splittra länderna inom EU. Den framväxande stormakten Kina betonar ekonomisk inflytande och stabilitet, men utan någon hänsyn till mänskliga rättigheter.

Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalerna arbetar därför för ett EU, där vi samarbetar ännu tätare än idag. Europa måste vilja stå upp för demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Det kan vi bara göra om vi också samarbetar kring sådant som ekonomi, energi och transporter.

Tillsammans med resten av världen står Europa inför hot om klimatförändringar och miljöförstöring. Det är områden där vi tillsammans måste fatta beslut som vrider utvecklingen i en annan och mer hållbar riktning.

Vi i Liberalerna ser EU som en bra plattform för beslut om klimat och miljö. Genom EU kan vi genomföra effektiva åtgärder som spänner över hela Europa. Genom EU kan vi också sätta press på andra globala aktörer.

I dag, den 9 maj kan vi reflektera över de idéer om samarbete, fred och frihet som för drygt 60 år sedan var grunden för europasamarbetet. Den 26 maj – om 17 dagar – får vi möjlighet att återigen välja våra företrädare i Europaparlamentet, ett val som påverkar vår framtid.

För Liberalerna är det självklart att Sveriges framtid ligger i en Europeisk union, som vi tillsammans ska göra ännu bättre än den är i dag.

Publicerad i Alingsås Tidning 9 maj 2019

Kommentarer
Jens Christian Berlin

Förståelse – en förutsättning för det politiska samtalet

Visst är mustiga debatter livsluft för politiken! Att kunna engagera sina mottagare genom intelligent retorik som på en och samma gång roar, oroar och förklarar sambanden, det är en egenskap som vi värdesätter hos politiker. Politik får inte bara vara siffror och fakta. Vi måste också få brinna för det vi tycker är viktigt.

Men retorik kan också användas för att dölja ett tomt innehåll, att medvetet förvränga sin meningsmotståndares åsikter och att angripa person i stället för sakfrågan. Detta har ökat starkt genom de plattformar som sociala medier erbjuder. När ett budskap exempelvis ska klämmas in på de 280 tecken som Twitter numera erbjuder, så måste budskapet förenklas på ett sådant sätt att det är svårt att bemöta det missriktade och innehållslösa.

Därför är det idag så mycket viktigare att slå vakt om det meningsfulla politiska samtalet. För att en debatt alls ska vara meningsfull måste motståndarna försöka förstå varandra. Inom filosofin talar man om välvillighetsprincipen. Den innebär enkelt uttryckt att man ska utgå ifrån att andras yttranden är rationella och att man väljer att tolka dem på ett rimligt sätt. Denna princip behövs också i politiken. Utan försök till förståelse reduceras det politiska samtalet till pajkastande.

Att tolka sin motståndare välvilligt betyder inte att vi samtidigt måste acceptera dennes ståndpunkt. Men genom att verkligen förstå den andra parten så kan man också själv formulera sina egna argument på ett tydligare sätt. De verkliga skillnaderna blir tydligare. Endast den som inte tror att de egna åsikterna bär hela vägen fram kan vara rädd för att försöka förstå sin motståndare.

En välvillig inställning till vad andra säger är en förutsättning för ett meningsfullt samtal. Bara så kan vi höja oss över den innehållslösa retorik som försöker tömma politiken på sitt innehåll genom att vädja till våra lägsta och mest primitiva känslor. Bara så kan den liberala demokratin fortsätta att fungera.

Kommentarer