Information om skolor måste vara offentlig

Uppgifter om elevers kunskapsutveckling och skolors elevsammansättning är viktig information för att vi ska kunna planera och utveckla skolan, rikta stöd dit det behövs och se till att alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Men enligt ett beslut från Statistiska Centralbyrån (SCB) ska denna typ av uppgifter inte längre redovisas på kommunnivå utan endast nationellt. Anledningen är att uppgifterna nu ses som ”ekonomisk information” om fristående skolor och därför inte kan lämnas ut.

Beslutet är ett slag mot skolutvecklingen. Statistik om betyg och kunskapsutveckling måste naturligtvis redovisas öppet! Mer absurt blir det när ingen inom skolvärlden har önskat denna förändring – varken regering, skolverk eller kommunerna. Inte heller Friskolornas riksförbund står bakom den.

SCB hänvisar till offentlighets- och sekretesslagen. Lagar ska naturligtvis följas. Men lagar kan också ändras om de får orimliga konsekvenser. Liberalerna har under hela våren fört samtal direkt med regeringen och utbildningsdepartementet för att hitta en lösning – och en lösning måste komma snabbt!

Publicerad i Alingsås Tidning 2 juli 2020

Kommentarer